🇳🇱 🇬🇧

Het verschil tussen Reiki en VortexHealing® Energy Healing

Het verschil tussen Reiki en VortexHealing®  Divine Energy Healing

Reiki is gemaakt voor een heel mooi doel: om het idee van energie-werk bij de massa bekend te maken. Ric Weinman, oprichter van VortexHealing® (Beunos Aires 2013)

Reiki maakte energie-healing beschikbaar voor iedereen. De oprichter (Mikao Usui) bracht dit in de wereld vanuit zijn zelfrealisatie. Het was zijn wens dat healing voor de gewone man beschikbaar kwam, en niet voor de enkele ver gevorderde discipel. Dit maakt Reiki juist heel toegankelijk en makkelijk te leren. Het geeft snel aansluiting, zelfs om er leraar in te worden.

De Reikimethode die tegenwoordig wordt onderwezen is een afgeslankte vorm van wat Mikao Usui onderwees. Wanneer je verder kijkt, merk je dat per persoon een andere healing methode meer zal aansluiten of aanspreken.

De magie van VortexHealing®

De term “vortex” verwijst naar de spiraalvormige beweging waarmee de healing gefocussed is. Deze focus is een belangrijke sleutel. VortexHealing® werkt namelijk heel direct aan specifieke problemen, en onderliggende oorzaken.

In VortexHealing-trainingen wordt veel gewerkt aan het opschonen van het bewustzijn en verbeteren van het energiesysteem. Dat maakt healing op een heel ander niveau mogelijk.

In de behandeling wordt stelselmatig gewerkt aan een thema. Ook wordt het energiesysteem aangepakt om sneller situaties/kwestie los te kunnen laten. Daarmee verloopt de verwerking van emotionele, mentale en fysieke klachten veel sneller.

Vele healingvormen werken vanuit een focuspunt van “spirituele energie” en een “bron” binnen in de creatie. VortexHealing® is verbonden met de oorsprong buiten onze dualiteit. Het kan daarmee veel makkelijker kwesties en problemen loslaten, en vullen met “non-duaal gewaarzijn”. Iedere healing met VortexHealing® wordt dan een mini-ontwaken van een stukje ego in ons.

Focus op spiritueel ontwaken

De workshops van VortexHealing® hebben een sterke focus op spiritueel ontwaken. Hoe dieper iemand immers richting spiritueel ontwaken is, des te effectiever en dieper de behandeling verloopt.

Het uiteindelijke doel van VortexHealing® is ontwaken zelf:

Over ontwaken bestaan veel romantische ideeën, die helaas niet waar zijn. Wel is het een ontwapenend ontmoeten van je diepere natuur, zonder filters, tenmidden van alle menselijke dynamiek en psyche.