🇳🇱 🇬🇧

Het verschil tussen Reiki en VortexHealing® Energy Healing

Het verschil tussen Reiki en VortexHealing®  Divine Energy Healing

Reiki is gemaakt voor een heel mooi doel: om het idee van energie-werk bij de massa bekend te maken. Ric Weinman, oprichter van VortexHealing® (Beunos Aires 2013)

Reiki maakte energie-healing beschikbaar voor iedereen. De oprichter (Mikao Usui) bracht dit in de wereld vanuit zijn zelfrealisatie. Het was zijn wens dat healing voor de gewone man beschikbaar kwam, en niet voor de enkele ver gevorderde discipel. Dit maakt Reiki juist heel toegankelijk en makkelijk te leren. Het geeft snel aansluiting, zelfs om er leraar in te worden.

De Reikimethode die tegenwoordig wordt onderwezen is een afgeslankte vorm van wat Mikao Usui onderwees. Wanneer je verder kijkt, merk je dat per persoon een andere healing methode meer zal aansluiten of aanspreken.

Inzichten in VortexHealing®

Vele healingvormen werken vanuit een focuspunt van “spirituele energie” en een “bron” binnen in de creatie. VortexHealing® is verbonden met de oorsprong buiten onze dualiteit. Het kan daarmee veel makkelijker kwesties en problemen loslaten, en vullen met “non-duaal gewaarzijn”. Iedere healing met VortexHealing® wordt dan een mini-ontwaken van een stukje ego in ons.

In de behandeling komt er licht op de (karmische) oorzaak. Door oorzaken los te laten, wordt de de heling van emotionele, mentale en fysieke klachten veel makkelijker. Ook wordt het energiesysteem aangepakt om sneller situaties/kwestie los te kunnen laten.

Het uiteindelijke doel van VortexHealing® is het ontwaken zelf: