Het verschil tussen Reiki en VortexHealing® Energy Healing

Het verschil tussen Reiki en VortexHealing®  Divine Energy Healing

Reiki is gemaakt voor een heel mooi doel: om het idee van energie-werk bij de massa bekend te maken. Ric Weinman, oprichter van VortexHealing® (Beunos Aires 2013)

Reiki maakte energie-healing beschikbaar voor iedereen. Hoewel de oprichter (Mikao Usui) werkte vanuit zelfrealisatie (=een goddelijke verbinding), draagt Reiki dat niet meer over. Dit is niet erg, want dit maakt Reiki juist heel toegankelijk en makkelijk te leren. Het geeft snel aansluiting, zelfs om er leraar in te worden.

Wanneer je verder kijkt, merk je dat per persoon een andere healing methode meer zal aansluiten of aanspreken.

Vele energievormen werken van buiten-naar-binnen, zoals Yoga, lichaamswerk, acupunctuur en Reiki. Door het symptoom op te heffen (bijvoorbeeld schouderpijn), ontstaat ook weer bewustzijn van de emotie eronder en dat werkt door. Door herhaaldelijk te werken aan het symptoom, wordt zo ook het probleem opgelost! (sommige Reiki symbolen werken deels andersom).

Binnen VortexHealing® wordt van binnen-naar-buiten gewerkt. Nadat iemand ontspannen is, kijken we naar de karmische oorzaak achter de situatie. We brengen ‘bewustzijn’ bij de oorzaak. Wanneer die wegvalt, gaat de heling van emotionele, mentale en fysieke klachten veel makkelijker. Ook wordt het energiesysteem aangepakt om sneller situaties/kwestie los te kunnen laten.

Om de werking te begrijpen onderscheiden we:

  • Het vitale web met alle structuren binnen de creatie, en haar dimensies.
  • Het goddelijke web buiten ruimte, tijd en dualiteit.

Vele healingvormen werken vanuit een “spirituele energie” en “bron” binnen in de creatie. VortexHealing® werkt ook vanuit de goddelijke structuren buiten onze dualiteit. Het kan daarmee veel makkelijker kwesties en problemen loslaten, en vullen met “non-duaal gewaarzijn”. Iedere healing met VortexHealing® wordt dan een mini-ontwaken van een stukje ego in ons.

Het uiteindelijke doel van VortexHealing® is het ontwaken zelf: