🇳🇱 🇬🇧

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Healing in Practice respecteert de privacy van u als website bezoeker c.q. cliënt en draagt er zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met de toepasselijke privacy-regelgeving behandeld.

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website en onze diensten kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Healing in Practice is gebonden aan de dossierplicht vanuit de WGBO en WKKGZ. We zijn daarom verplicht voor iedere behandeling een dossier aan te leggen, en deze 15 jaar te bewaren. U heeft het recht deze gegevens in te zien, en te vragen om correcties.

Algemene persoonsgegevens

De algemene persoonsgegevens in het dossier bestaan uit:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Healing in Practice verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens, contactgegevens van de huisarts en gegevens die u zelf deelt over uw gezondheid, relaties, financiën en spiritualiteit. We nemen die beveiliging hiervan uiterst serieus.

Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier bij de behandelovereenkomst. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Noodzaak van gegevens

Healing in Practice verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om de behandeling uit te kunnen voeren.
 • Om uw betaling te kunnen afhandelen.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Om u te kunnen bellen als dit nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om uw huisarts en eventuele medisch specialisten te kunnen informeren.
 • Om acute gezondheidsrisico’s te voorzien, en dan snel te kunnen handelen.
 • Om u goed te kunnen helpen in het geval van een klacht.

Bewaartermijnen

Healing in Practice zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De wettelijke verplichtingen waar we ons aan dienen te houden:

 • De financiĂ«le administratie wordt verplicht 7 jaar bewaard. Hierin worden naam en adresgegevens bijgehouden.
 • Het medische dossier wordt verplicht 15 jaar bewaard, maar u kunt vragen deze gegevens eerder te vernietigen.

Gegevensdeling met anderen

Healing in Practice deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Healing in Practice blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Healing in Practice gebruikt analytische cookies. Dit werkt net als een anonieme klantenpas, om zo een beeld te krijgen van het aantal bezoekers op de diverse pagina’s van deze website. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies van derden meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar post@healinginpractice.nl. Healing in Practice zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Healing in Practice neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw gegevens worden daarom ook alleen over een versleutelde verbinding verzonden en toegang daartoe is ingeperkt. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via post@healinginpractice.nl.

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Healing in Practice, kunt u ons als volgt bereiken op:

Van Roekelweg 68
7335HE Apeldoorn

Telefoon: 085 888 5350
E-mail: post@healinginpractice.nl

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 51657708