🇳🇱

Depressie en somberheid

Hulp bij depressie en somberheid

De loodzware strijd tegen een groeiende donkere tunnel…

Wegzakken in een depressie is heel wat anders dan je even niet lekker voelen. Helaas wordt dit weinig begrepen door de omgeving, soms inclusief je eigen familie.

Depressie kan heel diep gaan. Mijn behandeling is geschikt voor situaties waarbij je nog wél voor jezelf kan zorgen, maar de stemmingsproblemen niet meer vanzelf overgaan.

Welke herken je hier van?

 • Je hebt nare, ingrijpende, ervaringen meegemaakt.
 • Je voorziet nog meer moeilijke momenten in de toekomst.
 • Je wilt het liefste jouw gevoelens uitzetten, want ze overspoelen je.
 • Je maalt veel over pijnlijke momenten.
 • Je kan je nog moeilijk concentreren.
 • Je voelt je somber of neergeslagen.
 • Je bent veelal moe en uitgeput.
 • Je merkt dat je wegzakt in een donkere tunnel, en vecht hard om er niet dieper in te zakken.
 • Je hebt geen ruimte meer om aandachtig naar anderen te zijn.
 • Je wordt onrustig van de berg onafgerond werk.
 • Je weet niet meer goed wat je nog echt leuk vind.

Oorzaken

Allereerst ik je graag meegeven dat de bovenstaande klachten zelden komen door “een stofje tekort”. Die theorie is al vaak weerlegt (zie 1, 2, 3), maar blijft hardnekkig terugkomen.

De psycholoog Jonathan Shedler PhD vergelijkt heel treffend depressie met koorts; het is een symptoom van vele mogelijke oorzaken. Er is dus niet dé pil of oplossing voor depressie te vinden. Net zoals bij koorts moeten we eerst de aanleiding achterhalen.

Die oorzaak kan zowel door een lichamelijke ziekte komen, als door vele psychische en sociale invloeden. Je zou kunnen zeggen dat die aanhoudende situatie het uiterste van de hersenen vraagt, en niet meer lukt om stemming te bewaken.

Wat ik doe

Vanuit de achtergrond met VortexHealing® Energiehealing bekijken we:

 1. …wat jouw situatie en achtergrond is.
 2. …wat tijdens de behandeling zichtbaar wordt.
 3. …wat je triggers, neigingen, thema’s en patronen zijn.

Daarna pakken we deze patronen aan door middel van VortexHealing®.

Ook evalueren we tussendoor hoe de situatie verandert, en of de focus moet veranderen.

Resultaten

Door de innerlijke situatie te ontmantelen komt de weg vrij om zaken anders te doen, en de tunnel van depressie minder snel in te stappen. Dit vertaald zich ook naar meer levensvreugde, vrolijkheid, zelfexpressie, relativering en creativiteit.

Benieuwd wat je voor jou kunnen doen?

Laat een berichtje achter, en ik neem contact met je op:

Wanneer wel/niet?

Voor een goede behandeling is het belangrijk de diepte en ernst van de depressie te kennen. Voor een ernstige depressie mag ik geen VortexHealing® geven voordat er GZ-psycholoog/psychotherapeut bij betrokken is. Denk bijvoorbeeld aan: niet meer voor jezelf kunnen zorgen / een gevaar voor jezelf zijn / GGZ opname. De behandeling moet in die kwetsbare situatie extra zorgvuldig gebeuren.

Wanneer de depressie door een lichamelijke ziekte veroorzaakt wordt, moet die medische situatie eerst aangepakt worden. Er kunnen dan wel aanvullend VortexHealing® sessies gegeven worden om die behandeling te versterken.

Gebruik van medicatie is geen probleem; dat kan immers de scherpe randjes er vanaf halen én helpend zijn.

Wat kan zoal een depressie veroorzaken?

Er zijn vele wegen naar depressie, en soms spelen er meerdere tegelijk. In de behandeling ontdekken we wat er bij jou speelt. Voorbeelden zijn:

 • Diepere verwerking voor jeugdtrauma’s, waaronder geweld en misbruik.
 • Moeilijk je eigen behoeften kunnen verwoorden / kunnen uiten.
 • Een negatief-zelfbeeld / niet ‘goed genoeg’ zijn.
 • Veel boosheid en kritiek naar jezelf toe gericht.
 • Zelf-kritiek / zelf-afkeur (situaties uit de opvoeding spelen nu innerlijk door).
 • Het piekeren niet kunnen stoppen (dit wekt steeds negatieve gevoelens op).
 • Een innerlijke muur tegen de ‘enge’ buitenwereld hebben.
 • Vermijding van emotionele voeding / sociale situaties (maakt de wereld klein).
 • Vermijding van emoties (één emotie uitzetten kan niet. Je zet daarmee allé emoties uit, en zo ook plezier, creativiteit, liefde en zelfexpressie).
 • Grootse dromen vol succes/roem/talent/erkenning die na vele jaren nooit uitgekomen zijn.
 • Jezelf of anderen steeds zien in extremen van helemaal goed of slecht, en dat ten volle ervaren.
 • Sterk achterdochtig in zijn; het gevoel omringt te zijn door alleen maar narigheid.
 • Onuitzichtloos lijden, bijvoorbeeld door een chronische ziekte of problemen, waar je geen raad mee weet.

(gebaseeerd op Shedler (2021) en praktijk situaties)

Manie, bipolair, dysthym…?

Er zijn veel namen voor stemmingstoornissen, met verschillende dieptes.

Wanneer die stemming minder diep zakt dan een depressie heet dat dysthym. Slaat de stemming ook om naar een manie (extreme opgewektheid, hyperactief, je supergoed voelen), dan wordt dat bipolair genoemd. Vroeger heette dat manisch-depressief. Wanneer de stemmingsstoornis nog dieper groeit, kan dit doorslaan naar psychose; een verlies van de realiteit vol wanen, hallucinaties en angsten.

Variaties in stemming. Geel (euthymia) is normale schommeling.

De “dark night of the soul”

In spirituele kringen wordt er wel eens geproken over dedark night of the soul”. Veelal kan je dat zien als een depressie of zelfs bipolaire episode, die ontstaat doordat het verdrongen verleden naar boven komt. Dit kan ook gebeuren op het pad naar spiritueel ontwaken. Het diepere heldere inzicht brengt weggedrukt trauma aan het licht. De healing kan je hierin goed ondersteunen en dat helpen te verwerken.

Ik wil je wel op het hart drukken om hier niet alleen een spirituele betekenis aan te geven. Het behandelen van de ‘gewone’ depressie/manie en het onderliggend trauma is cruciaal voor gezonde spirituele groei.


Bronnen

Betreft “stofje tekort” en psychologische oorzaken:

Borgogna, N. C., & Aita, S. L. (2022). Is the serotonin hypothesis dead? If so, how will clinical psychology respond?. Frontiers in psychology, 13, 1027375.

Moncrieff, J., Cooper, R.E., Stockmann, T. et al (2023). The serotonin theory of depression: a systematic umbrella review of the evidence. Mol Psychiatry 28, 3243–3256.

Shedler, J. (2021). The personality syndromes. In R. Feinstein (Ed.), A Primer on Personality Disorders: Multi-Theoretical Viewpoints. Oxford: Oxford University Press.