🇳🇱 🇬🇧

NIBIG

NIBIG

Om de kwaliteit te waarborgen is Healing in Practice aangesloten bij NIBIG. Zij bieden een gelaagd register voor complementaire zorg, op basis van opleidingsniveau en praktijkervaring.

NIBIG ondersteunt ook bij de wettelijke afhandeling van klachten (wet WKKGZ).

Klachtenafhandeling

Als u een klacht heeft over een uitgevoerde behandeling, spijt ons dat heel erg. Toch stellen we het erg op prijs als u ons dit laat weten.

We zullen met u samen kijken hoe uw klacht opgelost kan worden. Mochten we er samen niet uitgekomen zijn, dan kunt u als vervolgstap bij het NIBIG (gratis) bemiddeling aanvragen door een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Vragen?

Je kunt ons daarvoor direct benaderen: