VortexHealing® Divine Energy Healing - uitleg - Healing in Practice

VortexHealing®  Divine Energy Healing

Vrijheid ontstaat wanneer we onze innerlijke ballast loslaten

VortexHealing® is een energetische behandelwijze die helpt om snel en effectief onze conditioneringen en patronen los te laten. Het lost niet alleen de energieblokkade op, maar ook de onderliggende oorzaak.

Het losmaken van deze kern bevrijdt ons uit die patronen, en geeft ons daarmee de oorspronkelijke levenskwaliteit terug.

Deze behandelvorm wordt o.a. toegepast bij:

  • Diepgewortelde levensthema’s die steeds herhalen.
  • Weggestopte woede of verdriet, schaamte, controledrang, angsten.
  • Emotionele spanningen die aan de basis van vele gezondheidsklachten liggen.
  • ‘Karmaknopen’ die fungeren als diepe haken van onverwerkt emotioneel en karmisch bewustzijn.
  • Herstel en optimalisatie van het energiesysteem.

Het werkt eerst aan de diepere oorzaken aan de klacht, om vervolgens de gevolgen te verlichten. Dit geeft ons lichaam meer ruimte om zichzelf te herstellen.

 


Een proces van heelwording

Het is heel menselijk om te worstelen met wat ons overkomen is, of ons in het verleden gevormd heeft. De kunst is om het daarna ook weer los te kunnen laten. Wanneer we ongewenste ervaringen wegstoppen lijkt het opgelost, maar vormt die onbewuste (vaak emotionele) lading de basis voor onze reacties, overtuigingen, klachten en problemen die we tegenkomen.

Healing betekent ook wel heelwording: weer in contact zijn met ons ware zelf, maar ook het leven werkelijk kunnen beleven. Om dat mogelijk te maken, zullen eerst belemmeringen en conditioneringen moeten oplossen, zodat we niet vanuit een reflex reageren, maar vanuit een vrije keuze. Het is de intentie van VortexHealing om dit proces te stimuleren.

Wanneer je dieper kijkt, is het loskomen uit die patronen in feite de eerste stap naar spiritueel ontwaken (d.w.z. het werkelijk kunnen omarmen van het leven). VortexHealing ondersteund iedere stap naar ontwaken toe en de verdere ontwikkeling ervan.

Een samenspel

VortexHealing ziet de unieke kwaliteiten van iedere andere healing-methode, therapievorm of medische behandeling, en sluit daarom geen andere methode uit. Het bekrachtigd de bijdrage van andere behandelmethodes. Een Vortex-behandeling is daarom ook goed te combineren met andere methodes en benadrukt ook de inzet van reguliere hulp hierbij.

 

® “VortexHealing” is een geregistreerd servicemerk van de R. Weinman VH Trust. Alle rechten voorbehouden. Hier gebruikt met toestemming.
Meer informatie is te vinden op www.vortexhealing.org en www.vortexnederland.nl.