Reiki

Innerlijke talenten naar de oppervlakte.

Reiki brengt het lichaam en geest in balans, waardoor je sneller geneest van sneller van klachten af bent.

De methode werd 100 jaar geleden ontwikkeld in Japan. De term Reiki bestaat uit twee Japanse karakters;  rei (‘geest’ of ‘ziel’) en  ki (‘energie’ of ‘levenskracht’), ook wel “universele levensenergie” genoemd.

Reiki:

  • Ontspant en versnelt het natuurlijke genezingsproces.
  • Stimuleert de ontgifting van het lichaam.
  • Heelt pijn, zowel lichamelijk als emotioneel.
  • Maakt je bewuster van je leven en hoe je wilt leven.

 


 

Oorsprong

Reiki Kanji, in Kaisho Old Standard style

Reiki is 100 jaar geleden in Japan ontwikkeld door Mikao Usui. Hij ontwikkelde de methode als spirituele leerweg vanuit zijn opgedane kennis, ervaring en zelfrealisatie. Dat dit ook healingsmogelijkheden opende, was een bijkomstigheid; de focus lag op innerlijke ontwikkeling. Ondanks de Boeddhistische achtergrond van Usui, werd Reiki onderwezen zonder religieuze insteek om voor ieder toegankelijk te zijn. Usui heeft meer dan 2000 leerlingen onderwezen, waarbij van 16 bekend is dat ze het hoogste niveau behaalden.

Na de dood van Usui heeft Reiki zich in verschillende stromingen verspreid. Eén van zijn leerlingen, Chujiro Hayashi, gaf als arts de voorkeur voor het ontwikkelen van de behandelmogelijkheden boven het spirituele aspect wat Usui nastreefde. Hij had een succesvolle kliniek waarin behandelingen gegeven werden.

Hayashi leide ook Hawayo Takata op, die Reiki naar Amerika bracht en zo over de wereld verspreide. Om de culturele verschillen te overbruggen gaf Takata de voorkeur om de vele technieken uit Usui’s tijd achterwege te laten. Niet omdat er iets mis was met deze technieken, maar omdat de westerlingen in haar visie er niet klaar voor waren. De aanpak werkte, en Reiki verspeide zich over de hele wereld als Usui Shiki Ryōhō; vrij vertaald: “het Usui Systeem van Natuurlijke Heling”. In 1984 werd Reiki in Nederland geïntroduceerd door Inger Droog.

Nieuwe ontdekkingen

Lang werd verondersteld dat alle kennis van Reiki verdwenen was in Japan, waar in de jaren 90’ verandering in kwam. Contact met Japanse leraren werd hersteld, de gedenksteen van Usui werd ontdekt. In 1991 liet Hiroshi Doi de Reikiwereld kennismaken met oude Japanse technieken. Het liet zien dat Reiki een veel breder systeem was.

Onder de Japanse oefeningen vallen vele mediatie technieken, intuïtief scannen, aandachts- en focusoefeningen en energieversterkende oefeningen. Hiermee wordt mindfulness beoefend, de innerlijke verbinding met Reiki versterkt en de kracht ervan vergroot. Tegenwoordig zijn nieuwe stromingen, zoals Usui Reiki Ryōhō, die deze kennis integreren in het Reiki onderwijs.

Opleiding

Er zijn binnen Reiki 3 niveau’s te behalen.

  • De 1e graad leert het geven van een contactbehandeling aan jezelf en naasten.
  • Bij de 2e graad kan gewerkt worden met afstandsbehandelingen en verdiept de innerlijke verwerking van mentale en emotionele processen.
  • De 3e graad is de weg naar Reikimaster; een groei naar innerlijk meesterschap om vervolgens les te mogen geven.

Reiki is door iedereen te leren, ongeacht niveau, ervaring of opleiding. Reiki is simpel toepasbaar op jezelf, de ander, op dieren en planten. Een Reikibehandelaar kan er niet moe van worden, omdat er niets van de eigen energie wordt weggegeven. Lees verder..

Bronnen