Hoe verhoudt White Time zich tot Reiki?

Ooit gaf ik een Reiki + White Time behandeling (level 2) aan een reumapatiënte. Beide energieën werkten in tandem samen. Reiki maakte de weg vrij voor White Time en andersom. Reiki werkt met een langzame frequentie aan de levensenergie, terwijl White Time met een fijnere frequentie veel dieper komt.

De verschillen/overeenkomsten:

Complementair: White Time en Reiki vullen elkaar goed aan versterken elkaar. Waar Reiki zich richt op afstemming, werkt White Time vanuit het innerlijke hart.

Inzicht en waarneming: White Time Healing geeft focus, inzicht en waarneming. Met deze inzichten worden energieblokkades gefocused en bewuster aangepakt.

Diepere werking: Door diverse technieken wordt het effect van de healing versterkt. Er is ook speciale aandacht voor balanceertechnieken, die het lichaam helpen om grote veranderingen te verwerken.

Langer werkzaam: Er mag meer tijd tussen iedere sessie zitten - soms zelfs meerdere weken - omdat de helende energie langer werkzaam kan blijven.

Uitgebreid lesprogramma: White Time heeft heeft een vast voorgeschreven lesprogramma, met vele oefeningen. De meeste Westerse Reikischolen bieden niet die diepgang, zoals: intuïtief scannen (Byōsen Reikan Hō), ademhalingsoefeningen (Jōshin kokyū hō) en oefeningen voor zelfbekrachtiging (Hatsurei-hō).

Stapsgewijs: Alle geleerde technieken worden uiteindelijk losgegelaten wanneer de student vanuit pure passie en overgave kan werken. Dit wordt mogelijk wanneer de beoefenaar door toewijding zijn eigen innerlijke kracht versterkt, zich herinnert heeft én in staat is deze kracht volledig toe te laten.