Hoe verhoudt White Time zich tot Reiki?

Ooit gaf ik een Reiki + White Time behandeling (level 2) aan een reumapatiënte. Beide energieën werkten in tandem samen. Reiki maakte de weg vrij voor White Time en andersom. Reiki werkt met een langzame frequentie aan de levensenergie, terwijl White Time met een fijnere frequentie veel dieper komt.

Zowel Reiki als White Time werken met energie. Ze vullen elkaar goed aan versterken elkaar. Toch gaat White Time verder.

Inzicht en waarneming: White Time Healing geeft focus, inzicht en waarneming. Met deze inzichten worden energieblokkades gefocused en bewuster aangepakt.

Diepere werking: Door diverse technieken wordt het effect van de healing versterkt. Er is ook speciale aandacht voor balanceertechnieken, die het lichaam helpen om grote veranderingen te verwerken.

Langer werkzaam: Er mag meer tijd tussen iedere sessie zitten - soms zelfs meerdere weken - omdat de helende energie langer werkzaam kan blijven.

Van structuur naar overgave: White Time biedt een “raamwerk” waarmee de behandelaar een goede basis heeft. Uiteindelijk wordt deze losgelaten om te werken vanuit passie en overgave. Dat is mogelijk doordat het lesprogramma vast omschreven is, maar vanaf level 4 de deur naar het grote geheel openlaat.

Sommige oefeningen bestaan ook bij Reiki, maar worden zelden onderwezen. Originele Japanse Reiki kende bijvoorbeeld ook: intuïtief scannen (Byōsen Reikan Hō), ademhalingsoefeningen (Jōshin kokyū hō), oefeningen voor zelfbekrachtiging (Hatsurei-hō) en gefocuste technieken.