Lesprogramma van White Time Healing

Stapsgewijs een bredere blik op healing

De Universal White Time Healing lesmethode bestaat uit 4 niveau’s die in eigen tempo doorlopen kunnen worden. Er wordt een breed scala aan healingstechnieken aangeboden, waarbij ieder kan kiezen wat voor hem of haar het beste aansluit. Ieder niveau bouwt door op het vorige en opent nieuwe mogelijkheden.

In het kort:

Level 1 opent het vermogen om te kunnen werken met energieën. Deze basis is vergelijkbaar met Reiki 1 + 2 samen. Er wordt op practische wijze geleert hoe healing dagelijks ingezet kan worden.

Level 2 is een verbreding om jezelf en naasten meer levenskwaliteit te kunnen geven. De nieuwe technieken vereisen nu ook gerichte aandacht, visualisatie en intentie. De behandeling werkt langer door en geeft aandacht aan diverse klachten.

Level 3 is het begin voor een professionele praktijk of verdere persoonlijke interesse. Het opent het vermogen om vanuit paranormale waarneming te werken en klachten te localiseren. De nieuwe technieken maken snellere interventies mogelijk.

Level 4 leert om vanuit meditatie, liefde en overgave verbonden te zijn met de omgeving, de spirituele essentie en het leven hier op aarde. Er wordt vanuit deze innerlijke balans gewerkt om diepzittende klachten te localiseren, de spreekwoordelijke “angel” uit klachten te halen en diepe rust te brengen in moeilijke situaties.

Achtergrond

Ieder niveau van White Time vergroot de energiedoorgifte van de healer, waardoor de healing steeds sterker en evenwichtiger wordt. Door middel van een “initiatie” (opening) kan de student dieper liggende talenten en vermogens ontdekken, wat ook het vermogen van healing opent. White Time laat je zodoende kennismaken met je eigen innerlijke talenten, het grotere geheel en hoe ieder daarmee zichzelf steviger in de wereld kan neerzetten.

In wezen kennen we het Licht van de White Time en kan het worden waargenomen als een Tunnel van Wit Licht bij geboorte en dood. Het effect is zowel helend als bewustzijnsverruimend. Dit wordt zowel gebruikt voor eigen persoonlijke groei, gezondheid én voor het geven van een healing.

De basis van White Time bestaat uit technieken, maar wanneer de student klaar is, zullen de technieken vervallen om ruimte te maken voor healing vanuit de volle kracht van compassie, overgave, innerlijke vrede en onvolwaardelijke liefde.

Er zijn binnen de White Time geen afsplitsingen. Leraren hebben een duidelijk omschreven lesprogramma met een vast curriculum. Voor ieder healing-niveau is er een corresponderend leraarniveau en leraren worden landelijk opgeleid door hoofdleraren. Deze hoofdleraren zijn gescreend op hun persoonlijke kwaliteiten en doorlopen ook 4 niveau’s om leraren te mogen opleiden. Een gedeeltelijk overzicht is te vinden op uwth.org.

Er werd vanaf 1950 op kleine schaal lesgegeven in White Time Healing. Vanaf 1993 is de methode voor het grote publiek beschikbaar gemaakt via Channie West, die in Zweden woont. De naam White Time symboliseert dat alle kleuren en alle tijd in één en dezelfde ruimte bestaat.