Wat kan White Time niet verhelpen?

Ziekte in een vergevorderd stadium: Soms is een ziekte in een ver gevorderd stadium dat zowel de reguliere hulpverlening als een White Time behandeling er weinig aan kunnen doen. De behandeling geeft je dan nog wel berusting, verwerking en acceptatie.

Prikkels voor zelfverwezenlijking: Hoe vervelend zo ook zijn, kunnen pijnlijke ervaringen en uitdagingen van het leven ons ook prikkelen tot zelfontplooiing en zelfverwezenlijking. White Time zal dan de pijn en klachten afzwakken, en je steunen tijdens deze processen, maar haalt niet alles voor je weg. White Time respecteert het karmische proces.

Secundaire ziektewinst: wanneer ziek-zijn ook sociale voordelen oplevert, kan dat onbedoeld weerstand geven op beter willen worden. Healing houdt je dan een spiegel voor, is dat werkelijk wat je wilt?

Verwerkingstijd: Soms is er tijd nodig voor persoonlijke groei, zoals emotionele verwerking, de moed om verandering toe te laten, over angsten heen te stappen. Ook worden psychische klachten soms heel voorzichtig afgebouwd. De sessie verloopt dan ongewoon traag en maakt stapsgewijs de weg vrij. Wanneer je zelf die geopende weg durft in te gaan, gaat de healing ineens voelbaar dieper doorwerken.

Wanneer klachten na regelmatige behandeling geen vooruitgang vertonen, is dat een duidelijk signaal voor een andere aanpak. Soms is dat een andere methode (bijvoorbeeld reguliere hulp!), of wordt inzichtelijk welke delen je in je eigen leven zelf moet aanpakken. Hierom wordt een maximum van 10 sessies aanbevolen in het uitzonderlijke geval dat dit voorkomt bij een behandeling.