Universal White Time Healing

Diep van binnen ligt een schat aan mogelijkheden.

White Time, of voluit Universal White Time Healing (UWTH) is een healingsmethode die sinds 1993 publiekelijk beschikbaar gekomen is. White Time biedt therapeutisch vele mogelijkheden. De basisbehandeling bestaat uit een healing-sessie op een massagetafel, vergelijkbaar met een Reikibehandeling.

White Time healing wordt o.a. toegepast bij:

 • Het balanceren van lichaam en geest.
 • Ontspanning.
 • Stressgerelateerde ziekten.
 • Pijnklachten (mits dit ook regulier onderzocht is).
 • Het transformeren van de hoogste oorzaak/oorsprong van een klacht.
 • Blokkades in de energiestroom.
 • Diepgaande reiniging van het energiesysteem en lichaam.
Diverse handposities bij de rug en onderbenen.

 


Wat biedt White Time?

Balans: White Time Healing brengt het lichaam en geest in balans en stimuleert het natuurlijke genezingsproces van het lichaam. Hierdoor kom je sneller van klachten af; de behandeling heeft een positief effect bij vele ziektebeelden, ook bij klachten met onduidelijke oorzaak.

Verwerking: White Time helpt je om pijnlijke ervaringen, stress, verdriet en blokkades op een zachte liefdevolle manier los te laten waardoor het een plek krijgt in je leven. Dit opent je voor je innerlijke kracht en vrijheid.

Aanpasbaar: De behandeling wordt afgestemd op jouw situatie. Voordat de behandeling begint kan met een korte scan gekeken worden waar de klachten zich bevinden, om zo gericht aan de slag te gaan. White Time biedt daarvoor een breed spectrum aan technieken, die ingezet kunnen worden bij specifieke klachten en het tot een zeer effectieve methode maken.

Speciale behandelvormen

Naast de standaardbehandeling kunnen ook andere behandelvormen ingezet worden:

 • Een behandeling via de schouders terwijl je blijft zitten, wat doorwerkt op het hele lichaam.
 • Healing op balanceer- en drukpunten, speciaal voor vastzittende spieren en gewrichten.
 • Een speciale behandelvorm gericht op oud trauma, angsten en obsessies (zgn. “aurahealing”).
 • Het verbreken van negatieve spanning tussen mensen (zgn. “energetische hechtingskoorden”).
 • Het oplossen van oud zeer wat je nog bij je draagt (zgn. “chakra reiniging” of “aurahealing”).
 • Een behandeling waarbij krachtige kristallen en edelstenen ingezet worden.
 • Een afstandsbehandeling, om te werken zonder fysiek contact.

Veelal beginnen we met een healing-sessie op een massagetafel, vergelijkbaar met een Reikibehandeling. Andere sessies kunnen in overleg gekozen worden.

Voor welke klachten zijn er meer mogelijkheden?

Bij diverse klachten kan de healing geconcentreerd aangeboden worden, om precies daarvoor effect te geven. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Lichamelijke klachten:
  • Schouder- en rugklachten
  • Kromme rug, bochels, e.d.
  • Longklachten (bijv. astma, COPD, rokerslongen, stoflongen)
  • Maag- en darmklachten (bijv. buikpijn, diaree, candida)
  • Zwakke knieën en enkels
  • Koude voeten
 • Psychische klachten:
  • Obsessies, angsten en trauma uit het verleden
  • Emotionele benauwdheid
  • Onbalans in denken/voelen, linker/rechterlichaamshelft, werk/ontspanning
 • Een verzwakt immuunsysteem.
 • Oude pijnplekken die blijven opsteken.
 • Pijnplekken en klachten met een onverklaarbare oorzaak.

In alle gevallen wordt gewerkt met de zachte energie die White Time biedt en veelal een ontspannen en opgefriste nawerking heeft. Een healer dwingt nooit de uitkomt af, maar laat deze vrij. Zodoende kan je lichaam precies opnemen wat het nodig heeft.

Ervaringen na een White Time behandeling

Ik voelde mijn schouder en elleboog warm worden en tintelen en er gebeurde iets geks met mijn linkervoet, het was net of er iets uit mijn voet werd getrokken, heel bizar, maar het voelt erg goed.
Soms viel mijn denken helemaal stil tijdens de behandeling, erg lekker!
Ik ben nog steeds relaxed en mijn schouder en knie zijn minder pijnlijk!
Die erge spanning van de blaaswand [blaaspijnsyndroom] is beter; ik voel het wel maar niet zo sterk.

Wat kan White Time niet verhelpen?

Ziekte in een vergevorderd stadium: Soms is een ziekte in een ver gevorderd stadium dat zowel de reguliere hulpverlening als een White Time behandeling er weinig aan kunnen doen. De behandeling geeft je dan nog wel berusting, verwerking en acceptatie.

Prikkels voor zelfverwezenlijking: Hoe vervelend zo ook zijn, kunnen pijnlijke ervaringen en uitdagingen van het leven ons ook prikkelen tot zelfontplooiing en zelfverwezenlijking. Een White Time sessies zal dan de pijn en klachten afzwakken, en steunen tijdens deze processen, maar halen niet alles voor je weg. White Time respecteert het karmische proces.

Verwerkingstijd: Soms is er tijd nodig voor persoonlijke groei, zoals emotionele verwerking, de moed om verandering toe te laten, over angsten heen te stappen. Ook worden psychische klachten soms heel voorzichtig afgebouwd. De sessie verloopt dan ongewoon traag en maakt stapsgewijs de weg vrij. Wanneer je zelf die geopende weg durft in te gaan, gaat de healing ineens voelbaar dieper doorwerken.

Klachten die na regelmatige behandeling geen vooruitgang meer vertonen, vereisten een andere aanpak. Soms is dat een andere methode (bijvoorbeeld reguliere hulp!), of wordt inzichtelijk welke delen je in je eigen leven zelf moet aanpakken. Hierom wordt een maximum van 10 sessies aanbevolen in het uitzonderlijke geval dat dit voorkomt bij een behandeling.

Hoe verhoudt White Time zich tot Reiki?

Complementair: White Time en Reiki vullen elkaar goed aan versterken elkaar. Waar Reiki zich richt op afstemming, werkt White Time vanuit het innerlijke hart.

Inzicht en waarneming: White Time Healing geeft focus, inzicht en waarneming terwijl men tot overgave komt. Met deze inzichten worden energieblokkades gefocused en bewuster aangepakt. Reiki houdt zich aan een passieve zelf-onthullende aanpak, waarbij beschikbaarheid, overgave en compassie de weg vrij maken voor verdere ontwikkeling.

Gericht werken: White Time maakt het mogelijk om gerichter healing aan te bieden voor diverse klachten. Er is ook speciale aandacht voor balanceertechnieken, die het lichaam helpen om grote veranderingen te verwerken.

Langer werkzaam: Er mag meer tijd tussen iedere sessie zitten - soms zelfs meerdere weken - omdat de helende energie langer werkzaam kan blijven.

Uitgebreid lesprogramma: White Time heeft heeft een vast voorgeschreven lesprogramma, met vele oefeningen. De meeste Westerse Reikischolen bieden niet die diepgang, zoals: intuïtief scannen (Byōsen Reikan Hō), ademhalingsoefeningen (Jōshin kokyū hō) en oefeningen voor zelfbekrachtiging (Hatsurei-hō).

Stapsgewijs: Alle geleerde technieken worden uiteindelijk losgegelaten wanneer de student vanuit pure passie en overgave kan werken. Dit wordt mogelijk wanneer de beoefenaar door toewijding zijn eigen innerlijke kracht versterkt, zich herinnert heeft én in staat is deze kracht volledig toe te laten.

Achtergrond en opleiding

De Universal White Time Healing lesmethode bestaat uit 4 niveau’s die in eigen tempo doorlopen kunnen worden. Er wordt een breed scala aan healingstechnieken aangeboden, waarbij ieder kan kiezen wat voor hem of haar het beste aansluit. Ieder niveau bouwt door op het vorige en opent nieuwe mogelijkheden.

 • Level 1 opent het vermogen om te kunnen werken met energieën. Deze basis is vergelijkbaar met Reiki 1 + 2 samen. Er wordt op practische wijze geleert hoe healing dagelijks ingezet kan worden.
 • Level 2 is een verbreding om jezelf en naasten meer levenskwaliteit te kunnen geven. De nieuwe technieken vereisen nu ook gerichte aandacht, visualisatie en intentie. De behandeling werkt langer door en geeft aandacht aan diverse klachten.
 • Level 3 is het begin voor een professionele praktijk of verdere persoonlijke interesse. Het opent het vermogen om vanuit paranormale waarneming te werken en klachten te localiseren. De nieuwe technieken maken snellere interventies mogelijk.
 • Level 4 leert om vanuit meditatie, liefde en overgave verbonden te zijn met de omgeving, de spirituele essentie en het leven hier op aarde. Er wordt vanuit deze innerlijke balans gewerkt om diepzittende klachten te localiseren, de spreekwoordelijke “angel” uit klachten te halen en diepe rust te brengen in moeilijke situaties.

Ieder niveau vergroot ook de energiedoorgifte van de healer, waardoor de healing steeds sterker en evenwichtiger wordt. Door middel van een “initiatie” (opening) kan de student dieper liggende talenten en vermogens ontdekken, wat ook het vermogen van healing opent. White Time laat zodoende healers kennismaken met hun eigen innerlijke talenten, het grotere geheel en hoe ieder daarmee zichzelf steviger in de wereld kan neerzetten.

In wezen kennen we het Licht van de White Time en kan het worden waargenomen als een Tunnel van Wit Licht bij geboorte en dood. Het effect is zowel helend als bewustzijnsverruimend. Dit wordt zowel gebruikt voor eigen persoonlijke groei, gezondheid én voor het geven van een healing.

De basis van White Time bestaat uit technieken, maar wanneer de student klaar is, zullen de technieken vervallen om ruimte te maken voor healing vanuit de volle kracht van compassie, overgave, innerlijke vrede en onvolwaardelijke liefde.

Er zijn binnen de White Time geen afsplitsingen. Leraren hebben een duidelijk omschreven lesprogramma met een vast curriculum. Voor ieder healing-niveau is er een corresponderend leraarniveau en leraren worden landelijk opgeleid door hoofdleraren. Deze hoofdleraren zijn gescreend op hun persoonlijke kwaliteiten en doorlopen ook 4 niveau’s om leraren te mogen opleiden. Een gedeeltelijk overzicht is te vinden op uwth.org.

Er werd vanaf 1950 op kleine schaal lesgegeven in White Time Healing. Vanaf 1993 is de methode voor het grote publiek beschikbaar gemaakt via Channie West, die in Zweden woont. De naam White Time symboliseert dat alle kleuren en alle tijd in één en dezelfde ruimte bestaat.