Opleiding

Opleiding - Diederik van der Boor

In chronologische volgorde:

  • 2000 - zelf al Reiki laten stromen
  • 2001 - Reiki I
  • 2013 - Reiki II
  • 2014 - Universal White Time Healing level 1
  • 2015 - Universal White Time Healing level 2 & 3
  • 2016 - Universal White Time Healing level 4
  • 2018 - VortexHealing® Foundational Training
  • 2018 - Start Medische- en Psychosociale Basiskennis (Con Amore)

De gehele White Time Healing opleiding heb ik gevolgd bij Rosalinde Seelig. Zij is door hoofdleraar in Zweden opgeleid om les te mogen geven in alle niveau’s van White Time Healing. In een maandelijkse oefengroep verdiepen we nog steeds deze ontwikkeling.

Als Reikimaster is Rosalinde Seelig opgeleid bij Paul Mitchell, zie haar Reiki-lineage terug naar de bron.

Geschiedenis

Mijn eerste kennismaking met Reiki (18 jaar geleden)

Bij het zien van Reiki-demonstraties op een cursusmarkt, bleef ik er “veilig” vandaan. Maanden later liet ik een Reikibehandeling toe en merkte het effect ervan. Geïntrigeerd probeerde ik Reiki op mezelf uit, wat lukte zonder een cursus te hebben gedaan.

Dit trok me over de streep dat er meer mogelijk is en dat je zo jouw situatie kan verbeteren. Een jaar later volgde de Reiki 1 cursus en werd het vermogen om Reiki energie door te geven versterkt. Dit heeft me jarenlang goed geholpen.

Ontwikkeling door White Time Healing

Na 12 jaar lang Reiki op mezelf toe te passen, zette Reiki II een stroomversnelling in gang en daarna volgden alle 4 niveaus van Universal White Time Healing. White Time verdiepte de kracht van behandelingen en gaf toegang tot hogere frequenties. Er kwamen allerlei behandelvormen voorbij die voorheen mijn weerstand kregen, maar ondanks mijn nuchtere weerstand gaven die technieken merkbaar effect. Het laat zien hoe lichaam en psyche onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Verdieping door VortexHealing®

Het belangrijkste gevolg van alle healing is de bevrijding van innerlijke balast. Voorzichtigheid, terughoudendheid en controle-neiging werden ingeruild voor innerlijke vrede, nieuwsgierigheid en zelfontplooiing. VortexHealing heeft dit pad nog verder verdiept.

Een eigen praktijk

Dankzij deze verdieping kan effectiviteit en de benodigde diepgang aan healing gegeven worden. Geïnspireerd door deze mogelijkheden kon een eigen praktijk niet uitblijven!

 

® “VortexHealing” is een geregistreerd servicemerk van de R. Weinman VH Trust. Alle rechten voorbehouden. Hier gebruikt met toestemming.